Bài Học Cuộc Sống

Những sách nên đọc để thành công

1. Dám Nghĩ Lớn (The Magic of Thinking Big) Dám nghĩ lớn – Đây là cuốn sách mà bất kể ai muốn thành công đều cần đọc. Link tải sách về https://drive.google.com/open?id=0B_xY1HUCUzu-dWRIcmt5MDFLVmVwNUhuTFF2bExHbWlQM1RN Link audio: 2. […]