Những sách nên đọc để thành công

Những đầu sách mà người thành công hay đọc.

1. Dám Nghĩ Lớn (The Magic of Thinking Big)
Dám nghĩ lớn – Đây là cuốn sách mà bất kể ai muốn thành công đều cần đọc. Link tải sách về https://drive.google.com/open?id=0B_xY1HUCUzu-dWRIcmt5MDFLVmVwNUhuTFF2bExHbWlQM1RN
Link audio:

2. Dạy con Làm Giàu (Rich Dad Poor Dad)
https://drive.google.com/open?id=0B_xY1HUCUzu-UEMtZlY1SDRpaG5JbENpWEpLUjV1MzZKcUlZ

3. Cách Nghĩ Để Thành Công (Think and Grow Rich)
https://drive.google.com/file/d/0B_xY1HUCUzu-Zlg2cGpfM3NoTlE/view?usp=sharing
Link audio: 

4. Đắc Nhân Tâm (How to Win Friends and Influence People)
https://drive.google.com/file/d/0B9iaSByl8pYQYnVrcUhuQmJydTQ/view?usp=sharing


5. Chinh Phục Mục Tiêu (Goals)
https://drive.google.com/file/d/0B1YaV2_yOPHNaHhNal82TTk5NlU/view?usp=sharing


Bill Britt đọc mấy cuốn sách này đấy. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*