No Picture
Bài Học Cuộc Sống

Review Nhà Giả Kim hay

24/02/2018 admin 0

Có thể cuốn #nhà giả kim rất khó hiểu với nhiều người khi đọc. Và mình cũng vậy, chẳng hiểu gì cả. Nhưng bài viết review này giúp chúng ta hiểu hơn. Không chỉ Santiago […]

No Picture
Kinh doanh kết nối

Doanh Nghiệp Của Thế Kỷ 21

06/02/2018 admin 0

Doanh Nghiệp của Thế Kỷ 21 Chào mừng bạn tới Doanh nghiệp của thế kỷ 21. Hôm nay chúng ta có được vinh dự lắng nghe chia sẻ của Robert Kiyosaki, nhà đầu tư, doanh […]